Kraftnät Ålands verksamhet

 

Kraftnät Åland Ab äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar ålands totalt ca 300 km långa 110 kV och 45 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Kraftnät Åland Ab blev i och med elmarknadsreformen systemansvarig för el i landskapet. Med uppdraget följer bl.a. ansvaret för att balans råder i landskapet mellan produktion/införsel och elförbrukning samt ansvaret för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Elenergiförbrukningen 2015
Den totala elenergiförbrukningen minskade 2015 med 0,4% (till 287,4 GWh) jämfört med 2014.

Effekttopp
Den 28:e december mellan kl. 17-18 noterades högsta timförbrukningen under 2015 på 55,0 MWh/h. Det är den lägsta årstoppen som noterats på många år. Under första veckan 2106 noterades 70,6 MWh/h som är högsta någonsin men helt väntad nivå.

external

 

 

 

 

Nyhetsnotiser 


external 

  Statistik:

Förändringar i bakomliggande system gör att
statistiken inte visas rätt för tillfället.

För att se dem i ett större format klicka på bilderna

Månadsförbrukning:

external

 

 

 

Senaste dygn: 

external