Kraftnät Ålands verksamhet

Kraftnät Åland Ab äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar ålands totalt ca 300 km långa 110 kV och 45 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Kraftnät Åland Ab blev i och med elmarknadsreformen systemansvarig för el i landskapet. Med uppdraget följer bl.a. ansvaret för att balans råder i landskapet mellan produktion/införsel och elförbrukning samt ansvaret för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Elenergiförbrukningen 2021
Den totala elenergiförbrukningen ökade 2021 med 9,5% (till 327,2 GWh) jämfört med 2021 vilket är den högsta årsförbrukningen någonsin på Åland.

Effekttopp
Högsta toppen för 2021 mättes till 75,4 MWh/h den 10:e februari, vilket ska jämföras med den högsta någonsin 76,5 MWh/h uppmätt den 28:e februari 2018 mellan kl. 8-9.

external

 

 

 

 

Nyhetsnotiser 


external 

  Statistik:

Förändringar i bakomliggande system gör att
statistiken inte visas rätt för tillfället.