Till kännedom UPPDATERAD:
13 Apr 2021

Uppdatering: Testet 14 maj är inställt. Ny tidpunkt meddelas senare.


Kraftnät Åland utför underhållsarbeten i elnätet 30 april kl 00:00 -
01:00  (natten mellan 29:e och 30:e april) samt 14 maj 00:00-01:00
(natten mellan 13:e och 14:e maj).
Vid tillfällena kommer elförsörjningen från Sverige att brytas 2 gånger
och reservförbindelsen till Finland aktiveras inom några sekunder.
Avbrotten berör hela Åland förutom Brändö, Kumlinge, Sottunga och Kökar.


Med vänlig hälsning
KRAFTNÄT ÅLAND AB

Conny Rosenberg


Tillbaka