Dokument att ladda ner:

Anbudshandlingar:

Inga upphandlingar för tillfället.

Kungörelser:

Årsberättelser:
Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018 

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016 

Årsberättelse 2015 

Årsberättelse 2014 (läs online)

Årsberättelse 2013 (läs online)

Årsberättelse 2012

Årsberättelse 2011

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2009

Årsberättelse 2008

Årsberättelse 2007  

Vindkraftpolicy:

Vindkraftpolicy 2008

Elmarknadens handbok Åland:

Elmarknadens handbok 

Pressmeddelanden:

Kraftnäts egna lokaler

Förbrukning 2016 

 

För den som är intresserad finns det även en

Svensk Elmarknadshandbok
med rutiner och informationsstruktur för handel och avräknning

En svensk arbetsgrupp har tagit fram en läsvärd handbok som citat: "syftar till att underlätta handeln med el och avräkningen av el för elmarknadens aktörer och fungera som en branschstandard. Den vill tydliggöra aktörernas roller och rutiner, så att alla aktörer gör rätt saker på ett likartat sätt och vid rätt tidpunkt".

Handboken är inte till alla delar tillämpbar på den åländska elmarknaden men kan ändå vara bra att läsa för den som vill fördjupa sig i hur den avreglerade elmarknaden fungerar. T.ex. avsnitt som beskriver schablonavräkning eller andelstal kan inte tillämpas på den åländska marknaden.
Kraftnät Ålands roll på elmarknaden är den som i handboken beskrivs som Svenska Kraftnäts.

Svenska Kraftnäts hemsida hittar du mera information rörande elmarknaden.

 

Datablad:

BCS-opto

högspkabel1

högspkabel2

Sot-Kum

SvFi2

Svinö-Finby

TDC-opto

ÅlTeleOpto

TeliaS3bl1

TeliaS3bl2

TeliaCU

TeliaS3bl3 

 

 

Pressmeddelanden:

Effekttopp och elenergi

2008

2009

2010

2011