Effektutveckling
Effektbehovet på Åland var fredagen den 7 januari 2016 70,6 MWh/h mellan kl 17:00-18:00. Det är den högsta registrerade effekttopp som är uppmätt.

Eftersom flera av de senaste toppnoteringarna mättes till över 65 MWh/h även under helgdagar väntar vi oss nu en notering väl över 70 MWh när vi får en kall period flera vardagar.

För bara några få år sedan var 50MW en effektgräns som inte nåddes ens under höglasttid. Senare år har den överskridits även under helger, när temperaturen sjunker en aning under noll är lasten numera alla dagar över 50MW på Åland.

 

 

Nedan kan man följa hur elförbrukningen på Åland har utvecklats under åren.