Balansansvar på en avreglerad elmarknad

Kraftnät Åland Ab är systemansvarig på Åland vilket också betyder att vi även har det yttersta balansansvaret för att all import/produktion överenstämmer med exporten/förbrukningen på Åland varje timme. Vi har därför byggt upp ett mätinsamling och balanssystem tillsammans med distributionsnätinnehavarna Mariehamns energi Ab och Ålands elandelslag som samlar in beräknar och jämför all elenergi på Åland timme för timme hela dygnet året runt. Genom samma system kan även elhandlarna helt elektroniskt göra beställningar på sin planerade import från Sverige.

För att allt detta ska fungera måste det i en elhandelskedja till slutförbrukaren finnas en som är balansansvarig gentemot oss på Kraftnät Åland Ab. Det finns för närvarande tre bolag som är balansansvariga gentemot Kraftnät Åland Ab, dessa är:

Rörläggning, Västra utfarten

 

Transformator T2:

Avreglerad elmarknad
Den Åländska elmarknaden är sedan den 1:a januari 2000 avreglerad. Vilket betyder att vem som helst kan handla med el på den Åländska marknaden. Det betyder också att man fritt kan välja elleverantör att köpa sin elenergi ifrån. Det finns för närvarande tre elleverantörer som säljer el till slutkund på Åland. Dessa är:

Kraftnät Åland Ab är varken elhandlare eller elleverantör utan Kraftnät Åland Ab är som systemansvarig en helt oberoende part som kontrollerar och övervakar den åländska elmarknaden.