Statistik:

  • Elförbrukningen på Åland år 2018 ökade med 2,6 % jämfört med 2017. Elanskaffningen uppgick till 318,6 GWh år 2018 mot 310,6 GWh året innan.

  • Av den totala anskaffningen importerades 237,7 GWh, dvs. 74,6 % från Sverige. Den fossilbaserade elproduktionen var 0,11 GWh eller 0,04 % av elanskaffningen. Mariehamns Bioenergi samt de 19 åländska vindkraftverken ägda av bl.a. Ålands Vindenergi Andelslag och Ålands Vindenergi AB producerade 53,7 GWh. Den förnyelsebara energins totala andel av elanskaffningen var 16,8 %.

 

Energijämförelse och toppar mellan 2015-2016: