Marknadsplatserna

Det kan som kund vara svårt att se hur den nya elmarknaden riktigt hänger ihop, vi ska här kort försöka förklara hur elmarknaden är uppbyggd.

Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att Kraftnät Åland Ab inte sysslar med elhandel, dvs. du kan som kund inte köpa din elenergi från oss. Kraftnät Åland Ab är som systemansvarig ett samhällsnyttigt bolag och den enda oberoende parten på dagens elmarknad. Kraftnät Åland Ab är den som tillhandahåller marknadsplatsen för den fria elmarknaden och är det bolag övervakar att marknaden fungerar på ett rättvist och konkurrensfördelaktigt sätt.

Det måste i en elhandelskedja till slutförbrukaren finnas en som är balansansvarig gentemot oss på Kraftnät Åland Ab men det är nåt din elleverantör ordnar och inte nåt du som kund behöver fundera på.

 

Nedan är en skiss över hur elhandel idag kan gå till.


Svenska Kraftnät och Kraftnät Åland Ab balanserar upp elflödet mellan Sverige och Åland och sitter på vardera sida om gränsen som nav i de svenska resp. åländska elmarknaderna.

Klicka på bilderna för att se de i ett större format: